Would Virtual Reality Sell?

When talking about Virtual Reality, the question I keep hearing from people is would it sell or not. But it seems like it would be better to think about what aspects of our lives it will change rather than whether or not it would sell. When we look at the definition of Virtual Reality, we see that they are platforms created by computers by simulating to make it feel like reality. This may be sometimes a screen and sometimes a wearable. Of course, with Facebook’s purchase of Oculus for 2 billion dollars, the most popular one right now seems to be the wearable headset.

Image for post
Image for post

But why did a giant like Facebook make such an investment in a platform that offers very limited use for the end user? At the Ignition event held by Business Insider last month, I had the opportunity to listen to Facebook, and better yet I listened to it combined with the opinions of an independent analyst simultaneously. I know our subject is not Facebook, but not mentioning the playmaker at this point would be a big mistake. Having a very successful 2015 in terms of revenues, Facebook has succeeded in turning its platform into an advertising medium, and especially has done well in catching up with mobile change. And the best part is they also have a strategic plan: It looks like 2016 will be the year of Messenger. The use of Messenger which stimulates the sharing of video content is increasing day by day. It is said that Messenger is getting very close to a revenue generating model. By the way, let’s not forget about Instagram, as it has started making money as a Facebook platform. It is said that Whatsapp will follow, for which the revenue generating model is being planned for 2017. My opinion will change greatly according to how they will do it, but I think a company that has new revenue generating models until 2017 is a very valuable company. But what will happen afterwards? At this very moment , they start talking about the virtual reality platform Oculus. There are 2 main points that they are focusing on.

1) Gaming: Let’s set aside the game consoles of today. We are spending hours in front of them, but if we come up against a football game that is played with virtual reality, I don’t even want to think about the state of its enthusiasts. And when you think about playing Facebook games with virtual reality, it is quite clear what we are facing with.

2) Education: With internet coming into our lives, an information democratization has been achieved. They always used to say: internet has made the world smaller and closer. Virtual reality will make the world that has come closer more fun, alive and experienceable. Today, a student in Turkey can reach and read the education materials of a school in the US, but with virtual reality he/she will be be able to live the program, and even experience it without getting up from his/her seat.

Frankly, I think that the initial popularization of virtual reality will not only happen with games and education. Of course different players will be included, but when it comes to Facebook, even if indirectly, we may be talking about the biggest friendship website. Virtual reality would be a feature that will increase the motivation of use for those who want to find a new friend. Also, it would be a mistake not to talk about the fact that the use adult content will increase.

Image for post
Image for post

As a result, although it looks like 2016 will be a year that the areas of use of Virtual Reality will slowly increase, we can say that we will see the real growth in 2017–2018. With the falling prices of Virtual Reality devices, and increasing content, real experiences are waiting for us. The teleportation feature in Star Trek series which we all watched with amusement for years will perhaps become a reality in a different sense thanks to virtual reality platforms.

Sanal Gerçeklik Satar (mı)!

Virtual Reality/Sanal Gerçeklikten bahsederken etrafımdan devamlı duyduğum şey, acaba satar mı satmaz mı sorusu. Satar/satmazından daha önemlisi, aslında hayatımızda neleri değiştirecek olduğunu düşünmek sanki daha iyi olur. VR – Sanal Gerçeklik tanımına baktığımızda, bilgisayarlar tarafından taklit edilerek oluşturulan ve gerçek gibi hissedilmesini sağlayan platformlar olduğunu görüyoruz. Bu bazen bir ekran, bazense bir giyilebilir olabilir. Tabi ki şu an en popüleri, Facebook’un Oculus’u 2 milyar dolara satın almasıyla beraber, giyilebilir gözlükler gibi duruyor.

Peki neden Facebook gibi bir dev böyle bir yatırımı son kullanıcı için kullanım açısından çok kısıtlı olan bir platforma yaptı? Geçen ay Business Insider tarafından gerçekleştirilen Ignition etkinliğinde Facebook’u birinci ağızdan dinleme şansı buldum üstelik işin güzel tarafı, eş zamanlı olarak bağımsız bir analistin fikirleri ile birleşmiş bir şekilde dinlemiş oldum. Konumuz Facebook değil biliyorum ancak bu noktada oyun kurucudan bahsetmezsek büyük hata yapmış oluruz. Gelirler açısından çok başarılı bir 2015 geçiren Facebook, platformunu reklam mecrasına çevirmeyi iyi başarırken özellikle mobil değişimi iyi yakaladı. Ve işin güzel kısmı, stratejik bir planları da var: 2016 yılı Messenger’ın yılı olacak gibi görünüyor. Özellikle video içeriğin paylaşılmasını tetikleyen Messenger günden güne kullanım sayısını arttırıyor. Messenger’ın da para kazanan modele doğru çok yaklaştığı söyleniyor. Bu arada Instagram’ı tabi ki unutmayalım, o da bir Facebook platformu olarak para kazanmaya başladı. Sonrasında Whatsapp gelecek deniyor ki onun da para kazanan modeli için 2017’yi planlıyorlar. Yorumum nasıl yapacaklarına göre çok değişir ama 2017’ye kadar yeni gelir getirici modelleri olan bir şirket bence çok kıymetli bir şirkettir. Peki daha sonra ne olacak? İşte tam bu noktada Oculus yani sanal gerçeklik platformunu anlatmaya başlıyorlar. Kendileri için seçtikleri 2 ana nokta var.

1) Oyun: Bugünkü oyun konsollarını bir yere koyalım. Karşısında saatlerce vakit geçiriyoruz ama eğer sanal gerçeklikle oynanan bir futbol oyunu ile karşı karşıya kalırsak, bunun tutkunlarının durumunu düşünmek bile istemiyorum. Bir de Facebook oyunlarının sanal gerçeklikle oynandığını düşünün ki o zaman neyle karşı karşıya kaldığımız net bir şekilde gözüküyor.

2) Eğitim: İnternetin hayatımıza girmesiyle bilgi demokratizasyonu sağlandı. Eskiden hep derlerdi; internet dünyayı küçülttü ve birbirine yakınlaştırdı. Sanal Gerçeklik ise yakınlaşan dünyayı daha eğlenceli, canlı ve en önemli deneyimlenebilir hale getirecek. Bugün Türkiye’deki bir öğrenci Amerika’daki bir okulun materyallerine ulaşıp okuyabiliyor ama sanal gerçeklikle artık o eğitim programını yaşayabilecek hatta oturduğu yerden kalkmadan deneyimleyebilecek.

Açıkçası benim fikrim bu işin ilk yayılmasının sadece oyun ve eğitim ile olmayacağı yönünde. Tabi ki farklı oyuncular işin içine girecektir ama konu Facebook olunca dolaylı da olsa en büyük arkadaşlık sitesinden bahsediyor olabiliriz. Sanal gerçeklik, özellikle yeni arkadaş bulmak isteyenlerin kullanım motivasyonunu arttıracak bir özellik olacaktır. Ayrıca tabi ki yetişkin içeriklerinin de kullanımının artacak olduğundan bahsetmemek yanlış olur.

Sonuç olarak; 2016 Sanal Gerçekliğin kullanım alanlarının yavaş yavaş artacağı bir yıla benzese de esas büyümeyi 2017–2018’de göreceğimizi söyleyebiliriz. Sanal Gerçeklik cihazlarının fiyatlarının ucuzlaması ve içeriğin çoğalmasıyla beraber bizi gerçek deneyimler bekliyor. Yıllarca hepimizin severek seyrettiği Star Trek’teki teleport/Işınlanma olayı, sanal gerçeklik platformları sayesinde belki de farklı anlamda gerçek olacak.

Mox Bank CEO and Board of Director

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store