Transformation of Banking into Invisible Services ! (May 15 — Digital Age Magazine)

Please don’t be afraid when you see a title that says Invisible Banking, my intention is not to make you read a new adjustment paper. I want to talk about a concept that has not been written about much until now, but I believe will play a significant part in the future of banking. Banking is a serious business, and a deeper trust relationship must be established with the customer compared to many other business categories. When the term ‘ecosystem’ is involved, it implies the inclusion of a third party, which changes everything. At this point, I will explain the transformation of the service, and how it becomes invisible due to digital technology. While I explain this I will tell you about two main headings.

1) Ecosystem

When we look at the dictionary meaning of ecosystem, we see that it is the name given to continuous systems that are formed with the interrelationship of living beings and the surrounding environment. When we simplify this general definition for the business world, we can say that all continuous benefits that are created with all parties, solution partners, infrastructure providers and even customers with whom business is conducted around a business model. Apple’s iTunes or Google’s Android application store which most of us use on a daily basis appear as a single platform, created as a result of incredible ecosystem management. Despite including many different business partners, that fact that it is perceived as a single service is the magical part of the business.

So, what does ecosystem mean for a bank?

When we look at the progression of personal banking in the last 20 years, we see 2 most important developments: card-based payments systems and digital banking. When it comes to card-based payment system, member merchant campaigns conducted by banks come to mind. Banks collaborate with many parties besides member merchants, but is it a sufficient ecosystem today? Or can these ecosystems be created with a certain strategy? Can a bank create ecosystems through which it can deliver benefits to customers, excluding the advertisement relationship with a national newspaper? The answer to all these questions may be too complicated to be solved with old approaches. Because creating an ecosystem can no longer be achieved just by 2 brands or 2 business partners coming together. At this point, it seems like in order to create a difference, you must transform yourself into a new generation portable service. So, what is the concept of portable services?

2) Portable Services

If we remember the early days of Paypal, it was a payment system that came out of one of the world’s biggest electronic trade companies. However, in time they have created a huge brand and a service that makes a difference. They have established many collaborations in payment solutions worldwide. When we look at Paypal which has tried to put its name upfront in every case, we see that it has been progressing with a whole different strategy in the last 2 years. They no longer require payments to be made through their own applications. With special solutions they provide to everyone who wants to include and use Paypal in their own service, Paypal has transformed into a portable service. In short, we call this PaaS — Payment as a Service.

The similar is also valid for banking; BaaS — Bank as a Service, in other words transformation of bank into a service. You may say the bank already provides services, who will it transform? At this point, completion comes into play. In today’s competitive markets, the most important subject to consider is no longer just the traditional competitors. The competitors that create an actual difference and change the rules come are the non-traditional ones. Generally, in such cases, the leading players try to cut off competitors and create barriers. At this very point, the solution for banks to create a difference and respond to competition is developing strategies that can provide services other than their own applications by creating portable services. For example, let’s think of a third party application that can be used without the need for the brand, as the bank’s payment product, to be seen at all. At this point, the bank has positioned its own service at the heart of an application that it cannot promote with a marketing or advertising activity. It receives transactions that it wants to pass through, but operates invisibly. The application itself enables payments to be made very securely and conveniently. Imagine that a structure like this is used when you are sending money to your friend on a blog page, or used for the payment transaction when buying a product that you see and like while reading a digital magazine. In such case, the bank gains the advantage of being in every contextual location by means of its portable and invisible services. Furthermore, the bank can transport itself to anywhere that it has customers.

The most important scene that I remember from the adventures of Invisible Man, who has never become as famous as Spiderman or Ironman, was him becoming invisible by pressing the button on his watch. It is still too soon in the upcoming period to expect to be invisible with smart watches and wearable technologies, but it seems quite possible to make your business invisible but widespread with your services that are made available in these devices. When doing all these, it is beneficial not to overlook new ecosystems. Even an application that has been downloaded by 1000 people in the application center can be in your ecosystem, and you can become bigger together.

Bankacılığın Görünmez Servislere Dönüşümü ! (Mayıs 15 — Digital Age)

Görünmez Bankacılık diye bir başlık görünce lütfen korkmayın, amacım size sıkıcı bir yeni düzenleme yazısı okutmak değil. Şu ana kadar üzerine çok yazılmamış ama bankacılığın geleceğinde önemli bir rol oynayacağını düşündüğüm bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Bankacılık ciddi bir iştir ve müşteri ile aranızda birçok iş kategorisinden daha fazla derin güven ilişkisi yaratılmasını gerektirir. İşin içine ekosistem kelimesi girdiğinde ise 3. bir partinin varlığı demektir ki o zaman işin rengi değişir. İşte bu noktada, hizmetin servise dönüşümünü ve bu dönüşümün dijital sayesinde nasıl görünmez olduğunu anlatacağım. Bunu anlatırken sizlere 2 ana başlıktan bahsedeceğim.

  1. Ekosistem

Ekosistemin sözlük anlamına baktığımızda, belirli bir kısımda bulunan canlılar ve çevrelerini saran ortamların karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz eden sistemlere verilen isim olduğunu görürüz. Bu genel tanımı iş dünyasına indirdiğimizde, bir iş modelinin etrafında iş yaptığı tüm partiler, çözüm ortakları, altyapı sağlayıcıları ve hatta zaman zaman müşterileri ile yarattığı sürdürülebilir faydaların tamamı diyebiliriz. Birçoğumuzun gün içinde kullandığı Apple’ın iTunes’u veya Google’ın Android uygulama dükkanı inanılmaz bir ekosistem yönetiminin sonucunda oluşmuş tek bir platform olarak karşımıza çıkıyor — ki içerisinde birçok farklı iş ortağını bulunduruyor olmasına rağmen tek bir servis olarak algılanması zaten işin içindeki büyülü kısmı oluşturuyor.

Peki bir banka için ekosistem ne demektir? Son 20 yıldır bireysel bankacılığın gelişimine bakıldığında en önemli 2 gelişme görüyoruz: kartlı ödeme sistemleri ve dijital bankacılık. Kartlı ödeme sistemleri denince tabi ki aklımıza bankaların ulaştırmak için yıllardır yaptığı üye işyeri kampanyaları gelir. Bankalar üye işyerleri dışında birçok parti işbirliği yapar ama acaba günümüzde bu yeterli bir ekosistem midir? Veya bu ekosistemler belirli bir stratejiyle yaratılabilirler mi? Bir banka, ulusal bir gazeteyle reklam ilişkisini dışarda bırakacak olursa müşterilerine fayda götürebileceği ekosistemler oluşturabilir mi? İşte tüm bu soruların cevabı eski yaklaşımlarla çözülemeyecek kadar karışık olabilir. Çünkü ekosistem oluşturmak 2 markanın veya 2 iş ortağının bir araya gelmesinden ibaret değil artık. Bu noktada fark yaratmak için artık kendinizi yeni nesil taşınabilir bir servise dönüştürmeniz gerekliliği şart gibi gözüküyor. Peki taşınabilir servis kavramı nedir?

2. Taşınabilir Servisler

Paypal’ın ilk günlerini hatırlarsak, dünyanın en büyük elektronik ticaret şirketlerinden birinin içinden çıkan bir ödeme sistemiydi. Ancak zamanla büyük bir marka ve fark yaratan bir servis yarattılar. Dünya genelinde ödeme çözümlerinde birçok iş ortaklığı yaptılar. İsimlerini her noktada öne çıkarmaya çalışan Paypal’a son 2 senedir baktığımızda bambaşka bir strateji ile ilerlediğini görüyoruz. Artık kendi uygulamaları üzerinden ödeme yapmayı zorunlu tutmuyorlar. Paypal’i kendi servislerinin içine yerleştirip kullanmak isteyen herkese sağladıkları özel çözümlerle, Paypal taşınabilir bir servis haline dönüşmüş oluyor. Bunun adına kısaca PaaS — Payment as a Service yani Ödemenin Servis olarak konumlandırılması diyoruz.

Bunun benzeri bankacılık için de geçerli; BaaS — Bank as a Service, yani Bankanın Servise dönüşmesi. Banka zaten servis veriyor, nasıl dönüşecek diyebilirsiniz. İşte bu noktada rekabet devreye giriyor. Günümüzün rekabetçi piyasalarında üzerine düşünülmesi gereken en önemli konu artık sadece geleneksel rakipler değil. Esas fark yaratan ve oyunun kurallarını değiştiren rakipler, geleneksel olmayanlardan geliyor. Genelde bu tür durumlarda lider oyuncular engelleme veya bariyerler yaratmaya çalışıyor. İşte tam da burada, bankaların fark yaratacağı ve rekabete cevap vereceği çözüm taşınabilir servisler yaratarak, kendi uygulamaları dışında hizmet verebilecek stratejiler geliştirmesidir. Örneğin, bankanın bir ödeme ürünü olarak markanın hiç görünmesine gerek olmadan kullanabilen bir 3. parti uygulama düşünelim. Bu noktada banka kendi servisini normal bir pazarlama veya reklam faaliyeti ile duyuramayacağı bir uygulamanın tam göbeğine yerleştirmiş oluyor. Üzerinden geçmesini istediği işlemleri alıyor ama görünmez olarak çalışıyor. Uygulamanın kendisi, ödemeyi çok güvenli ve rahat bir şekilde yaptırıyor. İşte bu tür bir yapının ilerde bir blog sayfasında arkadaşınıza para gönderirken veya dijital bir dergiyi okuduğunuz sırada görüp beğendiğiniz bir ürünü alırken ödeme işlemi için kullanıldığını düşünün. Bu durumda banka taşınabilir ve görünmez servisleri sayesinde bağlamsal olan her noktada bulunabilme avantajını eline alıyor. Ayrıca müşterisini olduğu her yere kendini taşıyabiliyor.

Hiçbir zaman Örümcek Adam veya Demir Adam kadar ünlü olamamış olan Görünmez Adam’ın maceralarından aklımda kalan en önemli enstantane, saatine basıp kendini görünmez haline getirmesiydi. Önümüzdeki dönemde akıllı saatler ve giyilebilirler teknolojilerle görünmez olmayı beklemek için hala çok erken, oysa ki bu cihazların içine girmiş servisleriniz sayesinde işinizi görünmez ama yaygın hale getirmek çok mümkün görünüyor. Tüm bunları yaparken yeni ekosistemleri göz ardı etmemekte de fayda var. Uygulama merkezinde 1000 kişi tarafından indirilmiş bir uygulama bile sizin ekosisteminizde olabilir ve beraber daha büyük olabilirsiniz.

Mox Bank CEO and Board of Director

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store