InsurTechs : Precaution is from me, what about appreciation?

It’s the year 1998. On the insistence of a friend at the university, we are waiting in the lobby of one of the biggest agencies of a big insurance company. Our goal is to become a part-time insurance agent. For the first interview, we are in front of a business woman in her 40’s who looked more experienced than anybody else to me back then. I will never forget what she told us after explaining the job to us; “nobody in this country believes in insurance, your purpose is to make them feel you take precaution, appreciation will come eventually”. Although it’s not a detailed market analysis, I guess I don’t have to say how valid this statement is in our lives, and how accurate it is about insurance. I suppose the concept of “nothing will happen to us” comes to life in Turkey with the fact that the percentage of those having mandatory traffic insurance, which even includes the word mandatory in its name, doesn’t even reach 80%.

Image for post
Image for post

Although my objective in this article is not explaining the insurance business, one of the definitions in ekşisözlük is this: “it’s the father of warm sales. you have nothing tangible in your hands to present to the customer. you say pots and pans, for 5 TL. he buys or not. but when you say give me money, and if something happens to you, I will cover your expenses. so.. what if nothing happens to me, I will have given you money for no reason. yes but what if something happens? ok, what if nothing happens? but what if something happens? That is the main dilemma of the insurance business.” *

4 years ago at a presentation by Brett King, I questioned again and again in my mind him asking how the vehicle loans will be with the arrival of self-driving vehicles; I even explained it in different models. An America last month, 2 Google vehicles pulling up next to me on both sides was beyond thought for me. We talk about FinTechs often, but I can easily say that if there is one finance area that will be distrupted a lot, it is the insurance business. For a sector that hasn’t changed at all in the last 100 years in terms of both the products/services and the channels used to reach the customer, it is clear time for Renaissance has come. It would be better not to regard it as only digitalization; In this field that will receive 3 billion dollars of investment in 2016, IOT based services which we saw the first examples in 2012 are followed by new services. It is possible to talk about many different insurance products, but it would be a mistake not to briefly mention Lemonade. From the simple approach of the website to the chatbot based application assisting you, it has a very successful flow. Having you select the address of your residence from location, or filling it in automatically, and with its structure that directs you with only questions by getting rid of hard-to- understand documents and old terminology, it looks like the first step of many services in the future.

As a matter of fact, there are brand new examples in the innovative products category in Turkey such as Garanti’s Advantegous Casco or Unico’s insurance products that you can stop when you want, but it is clear that there are many more things that can be done. I still cannot forget the happines of selling 14 life and 3 auto insurances in the first 1 month, but now it’s time for applications and chatbots that can touch thousands of users in an hour…

InsurTechs : Tedbir Benden, Ya Takdir?

Yıllardan 1998. Üniversitede bir arkadaşımın çok ısrar etmesi üzerine büyük bir sigorta şirketinin en büyük acentelerinden birinin lobisinde bekliyoruz. Amacımız part-time olarak sigorta satıcısı olabilmek. İlk görüşme için karşımızda 40 yaşlarında, o zaman için bana herkesten daha deneyimli görünen bir iş kadını var. Bize işi anlattıktan sonra söylediğini hiç unutamayacağım; “Arkadaşlar, bu memlekette kimse sigortaya falan inanmaz, amacınız onlara tedbiri siz alın takdir zaten geliri hissettirmek”. Detaylı bir pazar analizi olmasa da, bu sözün hayatımızda aslında ne kadar geçerli olduğunu ve sigortayla ne kadar eşleştiğini söylememe gerek yok heralde. Bize bir şey olmaz kavramı, Türkiye’de isminin içinde bile zorunlu kelimesi geçen zorunlu trafik sigortasının %80’lere dahi ulaşmayan oranda yapılmasıyla hayat buluyor sanırım.

Bu yazımda amacım sigortacılığı anlatmak olmasa da ekşisözlük’teki tanımlardan biri şu; “sıcak satışın babasıdır. elinizde müşteriye sunacak gözle görülür hiç birşey yoktur. tencere tava dersin, 5 lira dersin alır ya da almaz. ‘bana para ver, ben senin başına bişey gelirse masrafını karşılayacağım. ee..ya başıma bişey gelmezse. sana boşu boşuna para ödemiş olucam.evet ama ya gelirse? peki ya gelmezse? ama ya gelirse’ işte sigortacılığın ana çıkmazı budur.” *

Bundan 4 yıl önce Brett King’in bir sunumunda, şöförsüz araçların gelmesiyle araç sigortasının nasıl olacağını sormasını defalarca kafamda sorgulamışım; hatta farklı şekillerde anlatmışımdır. Geçen ay Amerika gezimizde, ışıklarda iki yanıma şöförsüz 2 Google aracının yanaşması benim için artık düşünmenin ötesi oldu. FinTech’lerden bu kadar bahsediyoruz ama size rahatlıkla söyleyebilirim ki en çok distrupt olacak bir finans alanı varsa o da sigortacılık. Hem ürün/servisler olarak hem de müşteriye ulaşım kanallarıyla 100 yıldır hiç değişmeyen bir sektör için Rönesans zamanı geldiğini açıkça görüyoruz. Bunu sadece dijitalleşme diye özetlememekte fayda var; 2016 yılı içinde 3 milyar dolar yatırım alacak bu alanda 2012 yılında ilk öncülerini gördüğümüz IOT tabanlı servisleri yenileri takip ediyor. Birçok farklı sigortacılık ürününü konuşmak mümkün ancak kısaca Lemonade’den bahsetmeden geçmek olmaz. Web sitesinin yalın yaklaşımından tutun, uygulamanın chatbot tabanlı olarak size yardımcı olmasına kadar çok başarılı bir akışı var. Oturduğunuz yerin adresini lokasyondan seçtirmesi veya otomatik tamamlamayla getirmesi, anlamanın zor olduğu birçok eski terminolojiden/ne yazdığını bilmediğiniz dökümanlardan kurtularak sadece sorularla yönlendiren yapısıyla birçok servisin gelecekteki ilk adımı gibi görünüyor.

Açıkça söylemek gerekirse Türkiye’de Garanti’nin Kazançlı Kasko’su veya Unico’nun istediğinde durdurabildiğin sigorta türleri gibi yenilikçi ürünler kategorisinde yepyeni örnekler oluyor ama daha yapılabilecek çok şey olduğu açık. Ben hala ilk 1 ayda 14 tane hayat ve 3 tane araç sigortası satmanın mutluluğunu unutamam ama artık 1 saatte binlerce kullanıcıya dokunabilen uygulama ve chatbotların zamanı…

*divedeep mahlaslı yazarın girdisidir.

Mox Bank CEO and Board of Director

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store