How Can You Change the Engine of an Airplane When It’s in Flight ? (Dec 15 — Digital Age Magazine)

By looking at the title, please don’t think that this is an engineering invention. Before writing this article, I’ve checked and found out that there are some trials in the world, however my subject today is not real airplanes. When we look at digital transformation and innovation field in the world, we see that it is not easily carried out by organizations. When on one hand there are digital distrupters that run very fast, and one the other hand there are conventional business models, if you have not taken the necessary steps within the organization, achieving innovation and digital transformation would not be any different from trying to change the engine of an airplane flying at full speed.

So, are there any companies that can do this? When can have many groupings, but dividing the companies into 3 groups would be one of the easiest methods of explanation.

1) Born-digital Companies: The greatest characteristic of these companies is that there is no such department as digital within their organizations. And no such department as innovation. All their business is to develop their products and services. Digital is already their living environment from the moment they are born. So these companies don’t consider change as a department or a 1-year program.

2) Companies established in a conventional way, making investments for a long time to transform their business models to digital. These companies have caught up with certain change trends, and have become capable of offering important services through digital. However, they are still experiencing the difficulties of not being digital end-to-end. When they want to move, there are frequently times that as if one side wants to go up, and the other wants to go down. They may even be sectoral leaders, but in regulative expansions, there may be serious losses to digital-born organizations that we call distrupters. Even if their job looks easy, it is in fact hard. As I stated in the beginning of the article, an airplane going towards its target destination at full speed does not have the luxury to stop. Stopping and changing is much more costly. Therefore, you must try to change the engines in the air, and that is not an easy job. The results may sometimes be good, and other times tragic.

3) Conventionals: I’d rather not say too much about this type of companies. They can be characterized as companies that have come to their senses in the last 2–3 years, saying “Oh, everybody is using smart phones now”, but wandering without any other information and knowledge. There is always a chance, but it is certain that they will need different kinds of human resource and methods.

It would be good to give another example apart from these 3 groups. BBVA, which was established as a fully conventional bank, predominantly operating in Spain and South America. As you know, BBVA is a company that has operations in Turkey as well, though not under its own name. However our concern here will be thing they are trying to achieve in international markets. Instead of explaining their strategies and vision, let give a few examples of what they have done.

1) BBVA Venture: The investment office they have established in San Francisco does not only concentrate on making investments in the last 4 years. They pursue many new business ideas of all sizes that will be important in the transformation of the company. These ideas are communicated to the organization in such an orderly manner that surprisingly even the top manager knows about the details of a venture established last month in anywhere in the world.

2) Simple & Atom: They grow with acquisitions, but pay attention to the acquisitions please. To give a few known examples, one of the world’s most valuable is Simple. Simple is the world’s most successful company that providing services only through digital. BBVA has not only purchased this company, but also is creating a common value by trying to adapt its culture to Simple, while transferring its product capabilities to them at the same time. Atom Bank. It is a very new venture, but it is a bank in UK with no customers yet, differentiating loan acquisition through digital. They also have a license.

3) Spring Studio: Subjects such as digital agencies, user experience, and interface designs are important factors for all companies in terms of creating a difference. However, BBVA has acquired Spring Studio, one of the most valuable teams in this area in the US. They value the team’s knowledge especially in the subject of user experience so highly that they have already made the team the most important participant in all their product design processes.

As you have seen in all these examples, the ways of changing and becoming digital may be different for every company and sector, however it’s not too late for anything. Even if you didn’t thought of ways to speed up your airplane 10 years ago, now is the time. Don’t miss the last exit.

Bir Uçağın Motorunu Havadayken Nasıl Değiştirirsiniz ? (Aralık 15 — Digital Age)

Başlığı görüp bunun bir mühendislik buluşu olduğunu düşünmeyin lütfen. Ben de yazıyı yazmadan önce baktım, dünyada bazı denemeler olduğunu gördüm ama bugün konum gerçek uçaklar değil. Özellikle dünyada dijital dönüşüm ve inovasyon alanına baktığımızda bu işin organizasyonlar tarafında kolay gelişmediğini görüyoruz. Bir yandan çok hızlı koşan dijital oyun bozanlar, diğer yanda konvansiyonel kalmış iş modelleri varken, eğer organizasyon içerisinde gerekli adımları henüz atmadıysanız inovasyon ve dijital dönüşüm sağlamak havada son sürat giden bir uçağın motorlarını değiştirmeye çalışmaktan farksız oluyor.

Peki bunları yapabilen şirketler var mı? Çok çeşitli gruplamalar yapabiliriz ama şirketleri 3’e ayırmak anlatımı en kolay yöntemlerden biri.

1) Dijital Doğan Şirketler: Bu şirketlerin en büyük özelliği, organizasyonlarında dijital diye bir bölümleri yok. İnovasyon diye bir bölümleri de yok. Tüm işleri ürün ve servislerini geliştirmek. Zaten kuruldukları andan itibaren dijital onların yaşam alanı. İşte bu şirketler, değişimi bir departman veya bir 1 yıllık bir program olarak görmüyorlar.

2) Konvansiyonel kurulmuş ama iş modellerini dijitale çevirmek için uzun zamandır yatırım yapan şirketler: Bunlar belirli değişim trendlerini yakalamışlar, önemli servisleri dijital üzerinden sunabilir duruma gelmişler. Ancak yine de uçtan uca dijital olamamanın sancılarını içten yaşıyorlar. Hareket etmek istediklerinde sanki bir tarafları yukarı, diğer tarafları aşağı gitmeye çalışan durumların bolca yaşandığı olur. Sektör liderleri bile olabilirler ancak regülatif açılımlarda ‘distrupters’ (oyun bozanlar) dediğimiz dijital doğan organizasyonlara ciddi kayıpları olabilir. İşleri kolay gözükse de zordur. Yazının başında belirttiğim gibi son hızla giden bir uçağın hedefine giderken durma lüksü yoktur. Durmak ve değiştirmek çok daha maliyetlidir. O yüzden havada motorları değiştirmeye çalışmak gerekir ki bu da çok da kolay bir iş değil. Sonuçları bazen iyi, bazen de trajik olabilir.

3) Konvansiyoneller: Bu tip şirketler için çokta bir şey söylemeyelim. Son 2–3 yılda aklı başına gelmiş, “Aaa artık herkes akıllı telefon kullanıyor” diyen ama başka bir verisi ve bilgisi olmadan dolaşanlar olarak nitelendirilebilir. Her zaman şans vardır ama daha farklı insan kaynağı ve yöntemlere ihtiyaçları olacağı kesin.

Tüm bu 3 grubun dışında son bir örnek vermekte fayda var: Tamamıyla konvansiyonel bir banka olarak kurulan, ağırlıklı İspanya ve Güney Amerika operasyonları olan BBVA. Bildiğiniz gibi BBVA, Türkiye’de de kendi isim çatısı altında olmasa bile operasyonu olan bir şirket ancak buradaki konumuz özellikle uluslararası piyasalarda yapmaya çalıştıkları olacak. Stratejileri ve vizyonları anlatmak yerine yaptıklarından birkaç örnek vereceğim.

  1. BBVA Venture: Son 4 yıldır San Francisco’da kurdukları yatırım ofisleri sadece yatırım yapmaya konsantre olmuyor. Şirketin değişiminde önemli olacak küçüğünden büyüğüne birçok yeni iş fikrini takip ediyor. Bunu o kadar düzenli bir şekilde organizasyona akıtıyor ki en tepe yöneticinin bile dünyanın herhangi bir yerinde geçen ay kurulan bir girişimin detaylarını biliyor olması şaşırtıcı.

Tüm bu örneklerde gördüğünüz gibi, değişmenin ve dijital olmanın yolları her şirket ve sektör için farklı olabilir ancak hiçbir şey için geç değildir. Uçağınızı hızlandıracak yollar için eğer 10 yıl önce düşünmediyseniz bile bugün artık zamanı. Son çıkışı kaçırmayın…

Mox Bank CEO and Board of Director

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store