209 Followers

Sign in

209 Followers

209 Followers

 • Ömer İlhan

  Ömer İlhan

  Looking for optimal experiences here.

 • fatih kizkun

  fatih kizkun

 • Deniz Utku

  Deniz Utku

  Teknokrasi Ajans Kurucu Ortağı (Eski Google, Markafoni ve Sahibinden çalışanı.) İnternet, reklamcılık, iletişim, medya, online pazarlama, AdWords, SEO...

 • Mehmet

  Mehmet

 • Dwight

  Dwight

  Writer, Researcher, Editor in Chief of my own life. And for hire at https://facebook.com/DLStickler

 • Yücel Faruk Şahan

  Yücel Faruk Şahan

  Hustler @girisimfabrika @foundedapp | luckiest man alive | early adapter, https://yucelfaruksahan.me/

 • Nilay Kırcı

  Nilay Kırcı

  UX Designer @GarantiBBVA

 • Ebru Dildar Edin

  Ebru Dildar Edin

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store